Doğalgaz İşleme Sanayi için Adsorpsiyon Ürünleri

Zeochem, doğal gaz dehidrasyonu ve son boru hattı ve Sıvı Doğalgaz (LNG) kalitesini karşılamak için geniş bir yelpazede moleküler sieve ürünleri sunmaktadır.

Moleküler sievelerimiz, ekipmanların korunması ve Doğal Gaz Sıvıları (NGL) veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ürünlerinin geri kazanımı için gaz işleme sırasında kirleticilerin uzaklaştırılmasında etkilidir.

Daha ağır bileşenleri geri kazanmak için turbo-genleşme teknolojisi veya kriyojenik işleme kullanan tesisler, doğal gazlarını kurutmak ve gerekli olan düşük çiğlenme noktalarına erişmek için Zeochem moleküler elekler kullanmaktadır.

Doğalgaz işleme tesislerinde ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kullanılan bazı örnekler

  • Düz Dehidrasyon: Sunduğumuz moleküler sieve adsorbanlar arasında iyi bilinen Zeochem Z4-04 Doğal Gaz dehidrasyon ürünüdür ve dünya çapında işleme tesislerine kurulmuştur. Z4-04, yüksek neme karşı denge kapasitesi, mükemmel dinamik özellikler ve üst hidrotermal kararlılık sağlar.

 

  • Sülfür türlerinin giderilmesiyle kurutulma: Eğer COS minimizasyonu gerekli ise, veya hidrokarbonların minimum bir ko-adsorpsiyona ihtiyaç duyulması halinde, Zeochem,bir süreç tasarlar ve müşterilerimizin spesifik özellerini karşılamak için bir 3A ürünü tedarik eder.

 

  • H2O, merkaptanlar ve diğer sülfür bileşiklerinin uzaklaştırılması: Zeochem 13X ve 5A ürünleri, patentli proses teknolojimizle birlikte, Gaz veya sıvı haldeki Doğal Gaz akımlarını tatlandırmak için etkili bir şekilde kullanılır.

 

  • LNG dehidrasyonu ve CO2 giderme: Zeochem moleküler Sieveler ve dizaynlar sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) temizlenmesinde yaygın olarak kullanılırlar.

 

Doğal Gaz endüstrisi için geniş ürün yelpazesi seçeneklerinin yanı sıra Zeochem mühendisleri, kurulumdan ve geleceğin ürünlerini geliştirdikten sonra destek sağlayarak optimize edilmiş prosesleri tasarlayan mühendislik firmaları ve dünya genelindeki son kullanıcılar ile birlikte çalışırlar.

© 2017 Damla Kimya Tüm Hakları Saklıdır