Zeochem, çeşitli rafineri uygulamalarında hidrokarbon akımlarından kirleticileri uzaklaştırmak için geniş bir adsorbent yelpazesi sunmaktadır.

COS, CS2, H2S, HF, oksijenat, amonyak (NH3) ve diğer nitrojen ve sülfür bileşikleri gibi kirleticiler, rejeneratif ve rejeneratif olmayan adsorpsiyon proseslerinde Zeochem ürünlerini kullanarak uzaklaştırılabilir.

Bu adsorpsiyon prosesleri, hem gaz hem de sıvı haller için aktif alümina, silikajel ve moleküler Sievelerle karışık ve tek yataklı tasarımlarını içerebilir.

  • Reform süreçleri – HCI giderme, hidrojenden veya CCR’den nafta akıntılarından su ve H2S giderme
  • Alkilasyon birimleri – HF ve sülfürik asit alkilasyon besleme kurutma ve saflaştırma ve propan ve bütandan HF uzaklaştırılmada
  • İzomerizasyon üniteleri – C5 / C6’dan Besleme akışlarından dehidrasyon ve kirletici uzaklaştırma için
  • MTBE / ETBE için üretim işlemleri –  Katalizör koruma amaçlı akışların suyunun dehidrasyonu ve saflaştırılması
  • Kriyojenik ayırma işlemleri – Soğuk kabın yukarı akışlı hidrokarbon kurutma
© 2017 Damla Kimya Tüm Hakları Saklıdır