PURMOL Poliüretan, tek bileşenli veya iki bileşenli bir sistemde üretilebilir. Her iki durumda da mevcut olan su izosiyanat oluşturan karbondioksit gazı ile reaksiyona girebilir ve nihai bileşikte kabarcık oluşumuna neden olabilir. Purmol Poliüretan sistemlerde Poliole katılan Nem Alıcı katkı maddesidir. Poliol ile iyice karıştırıldıktan sonra izosiyanat ile karıştırılır. Reaksiyonda çıkan Su ve Karbondioksit adsorbe edilir….

© 2017 Damla Kimya Tüm Hakları Saklıdır