Moleküler Sieve Zeochem 4A-8BL 1,6-2,5mm hava fren sistemlerinde havanın kurutulması için geliştirilmiştir. Kamyon Otobüs Demiryolu taşıtlarında  

PUTECH Poliüretan Fuarında Sentetik Zeolit olan nem alıcı PURMOL ürünümüzü tanıtmak için fuarda olacağız. Sizleri de standımıza bekliyoruz.

Zeochem, çeşitli rafineri uygulamalarında hidrokarbon akımlarından kirleticileri uzaklaştırmak için geniş bir adsorbent yelpazesi sunmaktadır. COS, CS2, H2S, HF, oksijenat, amonyak (NH3) ve diğer nitrojen ve sülfür bileşikleri gibi kirleticiler, rejeneratif ve rejeneratif olmayan adsorpsiyon proseslerinde Zeochem ürünlerini kullanarak uzaklaştırılabilir. Bu adsorpsiyon prosesleri, hem gaz hem de sıvı haller için aktif alümina, silikajel ve moleküler Sievelerle…

Kırılmış gazların ve olefin akımlarının etkili bir şekilde dehidrasyonu, kriyojenik işlemler sırasında donma veya hidrat oluşumundan kaçınmak için kritik önem taşır. Moleküler Sieve bu olefin akışlarında kükürt gibi su ve diğer kirletici maddeleri uzaklaştırmak için kullanılır. Kırılmış gaz besleme stoklarının çeşitliliği ve işlenen akışların reaktivitesi, bu adsorpsiyon uygulamasına özellikle meydan okumaları zorlamaktadır. Zeochem moleküler sieve,…

© 2017 Damla Kimya Tüm Hakları Saklıdır