Zeochem, çeşitli rafineri uygulamalarında hidrokarbon akımlarından kirleticileri uzaklaştırmak için geniş bir adsorbent yelpazesi sunmaktadır. COS, CS2, H2S, HF, oksijenat, amonyak (NH3) ve diğer nitrojen ve sülfür bileşikleri gibi kirleticiler, rejeneratif ve rejeneratif olmayan adsorpsiyon proseslerinde Zeochem ürünlerini kullanarak uzaklaştırılabilir. Bu adsorpsiyon prosesleri, hem gaz hem de sıvı haller için aktif alümina, silikajel ve moleküler Sievelerle…

© 2017 Damla Kimya Tüm Hakları Saklıdır