Moleküler Sieve Zeochem 4A-8BL 1,6-2,5mm hava fren sistemlerinde havanın kurutulması için geliştirilmiştir. Kamyon Otobüs Demiryolu taşıtlarında  

PUTECH Poliüretan Fuarında Sentetik Zeolit olan nem alıcı PURMOL ürünümüzü tanıtmak için fuarda olacağız. Sizleri de standımıza bekliyoruz.

Zeochem, çeşitli rafineri uygulamalarında hidrokarbon akımlarından kirleticileri uzaklaştırmak için geniş bir adsorbent yelpazesi sunmaktadır. COS, CS2, H2S, HF, oksijenat, amonyak (NH3) ve diğer nitrojen ve sülfür bileşikleri gibi kirleticiler, rejeneratif ve rejeneratif olmayan adsorpsiyon proseslerinde Zeochem ürünlerini kullanarak uzaklaştırılabilir. Bu adsorpsiyon prosesleri, hem gaz hem de sıvı haller için aktif alümina, silikajel ve moleküler Sievelerle…

Kırılmış gazların ve olefin akımlarının etkili bir şekilde dehidrasyonu, kriyojenik işlemler sırasında donma veya hidrat oluşumundan kaçınmak için kritik önem taşır. Moleküler Sieve bu olefin akışlarında kükürt gibi su ve diğer kirletici maddeleri uzaklaştırmak için kullanılır. Kırılmış gaz besleme stoklarının çeşitliliği ve işlenen akışların reaktivitesi, bu adsorpsiyon uygulamasına özellikle meydan okumaları zorlamaktadır. Zeochem moleküler sieve,…

Hidrojenin arıtılması için Zeochem, özellikle bir PSA işlemi yoluyla CO moleküllerini çıkarmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bir 5A ürününün kullanılmasını önerir. Bu ürün, Zeochem Z5-01, dünya çapında çok sayıda hidrojen santralinde başarıyla kullanılmaktadır

Moleküler Sieve Nedir? Moleküler sieve adsorbentleri, Sentetik zeolitler olarak bilinen kristal halinde alüminyum silikatlardır. Benzersiz yapısı, gözenekli bir kristal yapı bırakarak kristalizasyon suyunun çıkarılmasını sağlar. Bu gözenekler veya “kafesler” su veya diğer kutup moleküllerini yeniden adsorbe etmek için yüksek afiniteye sahiptir. Sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi katyonların varlığı nedeniyle güçlü iyonik kuvvetler (elektrostatik alanlar) ve…

ZEOflair, istenmeyen kokuların, lezzet vericilerinin ve uçucu organik bileşenlerin (VOC) uzaklaştırılması için toz halindeki son derece aktif zeolit adsorbentleridir. ZEOflair, toksik olmayan, kokusuz, mikro gözenekli, organofilik inorganik, serbest akışlı ve termal kararlı beyaz tozlardır ve koku ve diğer uçucu organik bileşikler (VOC) için daha büyük moleküler adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. ZEOflair, termoplastik, duroplastikler, lifler, filmler, kaplamalar,…

Sentetik Zeolit Purmol ürünümüzü tüm çift komponentli poliüretan sistemlerde kullanarak daha düzgün yüzey sık bir yapı ve kabarcıklardan önleyici olarak kullanabilirsiniz.

PURMOL Poliüretan, tek bileşenli veya iki bileşenli bir sistemde üretilebilir. Her iki durumda da mevcut olan su izosiyanat oluşturan karbondioksit gazı ile reaksiyona girebilir ve nihai bileşikte kabarcık oluşumuna neden olabilir. Purmol Poliüretan sistemlerde Poliole katılan Nem Alıcı katkı maddesidir. Poliol ile iyice karıştırıldıktan sonra izosiyanat ile karıştırılır. Reaksiyonda çıkan Su ve Karbondioksit adsorbe edilir….

Konsantratör kolonları içinde bulunan şiv diye bilinen bu zeolit ürünü Dünyada tek marka olan Zeochem Zeox Oıı ve Z12-07 Lix ürünleri kullanılmaktadır. Nüfusumuz büyüdükçe ve solunum rahatsızlıkları artmaya devam ederken, oksijen açısından zenginleştirilmiş havaya olan ihtiyaç artmaktadır. Birçok şirket, müşterilere “aktif” bir yaşam sürmek için gerekli olan çok yönlülüğü sağlamak için Zeochem yüksek performanslı ZEOX®…

  Havayı oksijene ve nitrojene ayırmanın başka bir yoluda  PSA basınç salınımlı adsorpsiyondur. Burada yüksek N2 kapasiteli ve yüksek N2 / O2 seçiciliği olan Zeochem Moleküler sieve 13X Z10-04 ve Z10-44 ürünlerini kullanmanızı öneriyoruz.   Medikal Oksijen % 94 saflık üzerinde hastanelerde kullanılmaktadır.  

  O2, N2, H2 ve CO gibi yüksek saflıkta endüstriyel gazlar, uzmanlaşmış üretim prosesleri yoluyla üretilmektedir. Bu işlemler, yüksek kalitede Zeochem moleküler sievelerin dünya çapında vazgeçilmez bir rol oynadığı temel ayırma aşamalarını içerir.   Kriyojenik Hava Ayrıştırma Üniteleri Hava kriyojenik olarak oksijen ve azottan ayrılması için, havanın, H2O, CO2, N2O ve daha küçük hidrokarbon moleküllerini…

  VPSA Oksijen Üretim Tesisi. Oksijen Üniteleri. Kriyojenik olmayan O2 tesisleri için, Zeochem ayrıca yüksek N2 kapasiteli ve yüksek N2 / O2 seçiciliği olan çeşitli adsorbentler sunar. PSA üniteleri için Z10-04 ve VSA fabrikaları için gelişmiş bir LiLSX adsorbenti olan Z10-05-03 gibi yeni nesil ürünler, müşterilere gelişmiş fabrika ekonomisi sağlıyor.  

Zeochem, kurutma uygulamalarında kullanılmak üzere moleküler sievelerin önde gelen üreticilerinden biridir. Zeochem ürünleri,yüksek fiziksel stabilite (yüksek ezilme mukavemeti ve düşük yıpranma), mükemmel adsorpsiyon kinetiği ve çok düşük çiğlenme noktasını güvence altına almak için yüksek su denge kapasitesi sunar. Yüksek Kapasiteli Kurutucular Zeochem, ya sentetik amorf gözenekli silis jelleri ya da moleküler sieve temelinde boncuk formunda…

Etanolün damıtılması ancak% 95.6 hacimdeki azeotropik noktaya kadar mümkündür. Günümüzde bu azeotropik şartın ötesinde etanolün dehidrasyonu için tercih edilen teknoloji, sentetik zeolit moleküler sieve kullanılarak basınç salınımlı adsorpsiyondur. Bu dehidrasyon basamağı etanolün>% 99 veya>% 99.5 etanol yakıt sınıfı standartlarını karşılaması için gereklidir. Diğer endüstriyel ve gıda uygulamaları, nihai üründe daha katı saflık seviyeleri gerektirebilir. Zeochem,…

© 2017 Damla Kimya Tüm Hakları Saklıdır